Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'


Projecten in landen waar de Nationale Politie actief is

Het doel van Enjoy to Pay is om Nederland en de wereld veiliger te maken. Daarom helpen wij op die momenten en plaatsen waar de formele taak van de nationale politie ophoudt maar waar we als dienders de overtuiging hebben dat we niet kunnen of moeten achterblijven.

Hoe concreter hoe beter!
De stichting doet dit door het bieden van financiële en feitelijke hulp in de vorm van concrete projecten in voornamelijk fragiele staten of in eigen land gericht op extreem kwetsbare groepen. De focus is daarbij gericht op projecten die een relatie hebben met de taken van de nationale politie.

Projecten die een preventieve werking hebben ter voorkoming van dader of slachtofferschap van georganiseerde misdaad of terrorisme en de positie, rol, het netwerk of taak van de politie kunnen versterken. Daarbij is er altijd aandacht voor de bijzondere positie van kinderen en jongeren.

Omdenken is een leidraad in het denken en doen van de stichting. Van negatief naar positief. Niet wachten op de perfecte gelegenheid om te beginnen. Beginnen maakt de gelegenheid perfect. Van probleem tot parel!

Van probleem tot parel? Feit of fictie? Echte vriendschap als start voor de bouw van een Internationaal recovery Corps. Een vriendenlegioen.  Van geradicaliseerde en gecriminaliseerde jongere tot helden van de wederopbouw. Wij geloven dat echte vriendschap het negatieve kan keren in het positieve. In Pakistan draaien de eerste pilots en worden de eerste trainingslocaties gebouwd. In Nederland wordt gesproken over twee pilots. Het project in Curaçao past in het concept. Er is overleg met grote sterke nationale en internationale partners. 

Enjoy to Pay is een onafhankelijke denktank en project organisatie en fungeert als brug tussen het publiek, bedrijfsleven, de politie en de overheid, terwijl ze onafhankelijk blijft. 

Blijf ons volgen op deze website. Een tegendraadse positieve beweging die nu al niet meer te stuiten lijkt. Lees verder....

Project Hogar Monserrate. 

Kinderdorp Hogar Monserrate in Colombia begon als een jongenshuis maar is intussen met steun van de stichting Enjoy to Pay politie collega’s uitgegroeid tot een kinderdorp waar ook een meisjeshuis is gebouwd. Lees verder..

Mission Possible Rusland

Onderdeel van Mission Possible is het uitdelen van eten aan zwerfjongeren en de hulp aan een kindertehuis voor kansloze kinderen net buiten de stad en een boerderij waar jong volwassenen kunnen rehabiliteren. Lees verder...

Operation Boost Egypte. 

Een onvermoeibare non helpt kansloze kinderen in de sloppenwijken van Cairo, de grootste stad en metropool in het Midden-Oosten. Kinderen met leven onder extreme armoede, analfabetisme en stijging van de criminaliteit. Lees verder...

 

Flessenhuis in Curacao? 

Alleen al op Curaçao leven ruim 25 duizend inwoners onder de armoedegrens. Met name jongeren vormen een kwetsbare groep. Gaan we met en voor hen flessenhuizen bouwen? Lees verder 

De-radicalisering in Pakistan?

Een ambitieus project in een land met 180 miljoen inwoners, veel etnische conflicten, een enorm probleem met armoede, werkeloosheid, analfabetisme terrorisme en radicalisering.Een school voor terroristen?  Lees verder

Omdenken?

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Enjoy to Pay verzamelt dit soort krankzinnige ideeën waarin de potentie verscholen ligt dat ze het verschil kunnen maken. Lees verder

 Vriendenlegioen

Het Vriendenlegioen is een wereldwijd elite-onderdeel. In het legioen wordt je met tactieken en technieken afkomstig uit de outdoor en survival positief getraind en opgeleid om mee te doen aan missies voor vrede en wederopbouw van eigen leven, eigen wijk, stad, land of ver weg in de vreemde. Lees verder ....

Kort bezoek project Colombia

Een onaangekondigd flitsbezoek aan het kindertehuis Hogar Monserate leverde een mooie beeld op van een prachtig draaiend project. Nog een kleine investering om het project self supporting te maken en het project kan verder op eigen benen staan. Lees verder...


Samenwerking VAE & Saoedi Aarabië

Het hoofd afdeling internationale samenwerking en het hoofd LIRC nationale poliie maakten tijdens een werkbezoek aan de VAE en Saoedi Arabië afspraken tot verdere samenwerking   met betrekking tot deradicalisering programma's. Lees verder...


 

Eerste kano afgeleverd in Colombia

In januari 2017 overhandigde John Tamerus als Hoofd buitenland Nationale Politie de eerste kano in de fabriek In Colombia aan Madre Alma (Moeder Alma). Zij is de non die verantwoordelijk is voor het dagelijks reilen en zeilen in het kinderdorp. Lees verder ...... 

 Bouw Fairtrade Center Pakistan gaat snel

De opening van het De-radicalisation Knowledge Center en het Fairtrade Knowledge Center staat gepland rond 1 november 2017. Op dit moment wordt er druk gebouwd. 1 gebouw is bijna klaar en aan de andere twee wordt hard gewerkt. Er wordt samengewerkt met de lokale politie - met lokale scholen en lokale Imam's. Lees verder....