Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Bestuursleden

 

Bestuur

Het bestuur streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de politie organisatie. Hier wordt in de samenstelling van het bestuur rekening mee gehouden. Het bestuur streeft naar een diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond. Het bestuur bestaat uit tenminste zes en ten hoogste negen natuurlijke personen die werkzaam zijn bij de nationale politie, Projectleiders die de kar trekken bij de verschillende projecten zijn welkom bij alle bestuursvergaderingen en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. Formeel maken ze geen deel uit van het bestuur. 

Een bestuurslid van Enjoy to Pay is een 'opportunity thinker'. Iemand met passie voor zijn taak en die een een fantastisch idee voor een nieuw project niet uit de weg gaat. Een bestuurslid is een team player, een ondernemer en een innovator met oog voor realiteit en diplomatie. Van een beetje tegenwind raakt hij niet onder de indruk. In samenwerking met een team van vrijwilligers en projectleiders is hij in staat fondsen te werven, projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Iedereen mag en kan dit vanuit zijn eigen kracht en talent. Een bestuurslid straalt in zijn of haar rol lef, trots, passie en plezier uit en is hierop aanspreekbaar. 

Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze functies worden door drie verschillende personen vervuld. De maximale zittingsduur in het bestuur van Enjoy to Pay is drie jaar. Deze periode kan een maal verlengd worden met drie jaar. Na zes jaar kan een bestuurslid gedurende tenminste één jaar niet voor een bestuursfunctie gekozen of benoemd worden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:
Bestuurssamenstelling per 31 maart 2017

John Tamerus voorzitter & realisatie projecten
e-mail: john.tamerus@politie.nl

Harm Beukenholdt, vice voorzitter
e-mail: harm.beukenholdt@politie.nl

Peter Regien: Penningmeester
e-mail: peter.regien@politie.nl

Wil Dix: Secretaris 
e-mail: 
wil.dix@politie.nlbestuurslid John Tamerus op bezoek bij project Hogar Monserate