Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

De stichting 

Net zoals de Nationale politie dat in haar kerntaak heeft staan wil Enjoy to Pay Nederland en de wereld veiliger maken. Dat doen we op die momenten en plaatsen waar de formele taak van de nationale politie ophoudt maar waar we als dienders de overtuiging hebben dat we niet kunnen of moeten achterblijven.

We doen dat door het bieden van financiële en feitelijke hulp in de vorm van concrete projecten in fragiele staten en in eigen land gericht op extreem kwetsbare groepen. De focus is daarbij gericht op projecten die een relatie hebben met de taken van de nationale politie. Het zijn projecten die een preventieve werking hebben ter voorkoming van dader of slachtofferschap van georganiseerde misdaad of terrorisme en de positie, rol, het netwerk of taak van de politie kunnen versterken. Bijzondere aandacht is er daarbij altijd voor de positie van kwetsbare kinderen en jongeren.

De stichting is een onafhankelijke denktank en projectorganisatie volledig gericht op het verlenen van hulp aan hen die dat het hardst nodig hebben. De stichting draagt met lef, trots, passie en plezier bij aan het internationale imago van de politie en haar medewerkers. Enjoy to Pay fungeert als brug tussen het publiek, bedrijfsleven, de politie en de overheid, terwijl ze toch onafhankelijk blijft.

Missie

Onze missie is het voorkomen van dader of slachtofferschap van vooral kansarme kinderen en jongeren in de wereld. Dat doen we ongeacht hun ras, huidskleur of geloof met lef, trots, passie Lees verder

Visie

Onze visie is om de kans dat kinderen en jongeren als dader of slachtoffer in aanraking komen met georganiseerde misdaad of terrorisme te verkleinen. Dat doen wij vanuit onze visie dat iedereen gelijke kansen verdient, iedereen ertoe doet en iedereen erbij mag horen. Met lef, passie, plezier en ondernemerschap. Lees verder..

Doelen

Via Nederlandse politiemensen die in het buitenland werken en wonen selecteren wij lokale hulp projecten die wij actief ondersteunen. 

Bijzondere projecten, korte lijnen, geen overheadkosten en dus veel resultaat voor relatief weinig geld. Lees verder...