Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Doelen

Het doel van Enjoy to Pay is om Nederland en de wereld veiliger te maken. Daarom helpen wij op die momenten en plaatsen waar de formele taak van de nationale politie ophoudt maar waar we als dienders de overtuiging hebben dat we niet kunnen of moeten achterblijven.

Hoe concreter hoe beter!

De stichting doet dit door het bieden van financiële en feitelijke hulp in de vorm van concrete projecten in voornamelijk fragiele staten of in eigen land gericht op extreem kwetsbare groepen. De focus is daarbij gericht op projecten die een relatie hebben met de taken van de nationale politie. Projecten die een preventieve werking hebben ter voorkoming van dader of slachtofferschap van georganiseerde misdaad of terrorisme en de positie, rol, het netwerk of taak van de politie kunnen versterken. Daarbij is er altijd aandacht voor de bijzondere positie van kinderen en jongeren.

De stichting is een onafhankelijke denktank en project organisatie volledig gericht op het verlenen van hulp aan het die dat behoeven. De stichting is creatief, innovatief, daadkrachtig en draagt bij aan het internationale imago van de politie en haar medewerkers. De Stichting fungeert als brug tussen het publiek, bedrijfsleven, de politie en de overheid, terwijl ze onafhankelijk blijft. 

Het vriendenlegioen is één van de concepten die stichting Enjoy to Pay omarmt heeft als instrument om haar doelen te bereiken.