Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Het Logo

Sinds 1993 is de Nederlandse politie betrokken bij de opvang van straat- en zwerfkinderen in Hogar Monserrate in Colombia. Verlaten kinderen in Colombia waren in die tijd het resultaat van een probleem dat zich overal ter wereld voordoet. Door criminele invloeden, de drugshandel, radicaliseren, terrorisme, het alcoholisme en de armoede, groeien kinderen op in miserabele omstandigheden. 

In Colombia waren het veelal kinderen van arme alleenstaande moeders, prostituees, aan alcohol of drug verslaafde ouders, of drugsrunners. Zij groeien op onder geweld en armoede. Na verloop van tijd verkozen veel kinderen de vrijheid van de straat, waar zij zelf hun kostje bij elkaar moeten scharrelden. Voor veel van deze kinderen  was en is het Hogar Monserrate een plek waar zij de mogelijkheid krijgen te werken aan een toekomst met betere vooruitzichten. Het tehuis is gelegen nabij het plaatsje Sesquilé, op ongeveer een uur rijden van Bogotá. 

Om de hulp aan dit en andere projecten meer te structureren en organiseren werd in 2003 de stichting Enjoy to Pay opgericht. Het logo symboliseert daarbij de basis gedachte van het toenmalige bestuur. Politiemensen die helpen bij het organiseren van veilige plek voor ieder kind en iedere jongere. Een veilig plekje om te voorkomen dat kinderen en jongeren afglijden naar criminaliteit en terrorisme. 

Inmiddels is de visie en missie van stichting Enjoy to Pay breder met projecten die een preventieve werking hebben ter voorkoming van dader of slachtofferschap van georganiseerde misdaad of terrorisme. Daarbij kijken we gelijktijdig of we in de landen waar we actief zijn met projecten onze positie, rol, het netwerk of taak van de politie kunnen versterken. Bijzondere aandacht is er daarbij altijd voor de positie van kwetsbare kinderen en jongeren.  Lees verder de stichting