Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Missie

Onze missie is het voorkomen van dader of slachtofferschap van vooral kansarme kinderen en jongeren in de wereld. Dat doen we ongeacht hun ras, huidskleur of geloof met trots, passie en lef die voortkomt uit ons politiehart. Zo leveren naast ons reguliere politiewerk samen met onze internationale politiecollega's ook deze bijzondere bijdrage aan een veilige samenleving. Ver weg en dicht bij huis!