Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Nationale politie
Nederland veiliger maken, dat is het doel van de politie. Maar met welke aanpak bereikt zij dit doel? Waar gelooft de politie in? En wat wil zij zijn? De missie, kernwaarden en de visie van de politie beantwoorden deze vragen.

Missie De missie van de politie luidt: ‘Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat’. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.’

Kernwaarden 
Moedig, betrouwbaar, verbindend en integer

Visie en identiteitskenmerken 
De politie wil haar missie bereiken door:

  1. vertrouwen te wekken door de wijze waarop zij resultaten bereikt;
  2. in elke situatie alert en slagvaardig op te treden; 
  3. betrokken en daadkrachtig te helpen, de-escalerend te werken en waar nodig geweld te gebruiken;
  4. intensief samen te werken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid;
  5. te leren, te innoveren en te vertrouwen op haar professionals;
  6. één korps te zijn: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd en (inter)nationaal verbonden.


Net zoals de Nationale politie dat in haar kerntaak heeft staan wil Enjoy to Pay de wereld veiliger maken. Dat doen we op die momenten en plaatsen waar de formele taak van de nationale politie ophoudt maar waar we als dienders de overtuiging hebben dat we niet kunnen of moeten achterblijven. 

Gemiddeld werken, wonen en leven er zo'n honderd tot honderdvijftig politiemensen in het buitenland. Hun werk richt zich in nagenoeg alle gevallen op het bestrijden van de georganiseerde misdaad en terrorisme. Sommigen zijn daar heel actief bij betrokken en anderen zijn weer bezig met capacity building oftewel het trainen van politiemensen in landen als mali en Afghanistan.

Een deel van deze groep politiemensen noemen we liaison officers. Het zijn verbindingsambtenaren die actief betrokken zijn bij het uitwisselen van informatie en het draaien van onderzoeken in tal van landen verspreid over de wereld. Andere politiemensen in het buitenland noemen we missie gangers. Zij zijn betrokken bij wederopbouw en training in post conflict landen. Het zijn mannen en vrouwen met lef, trots en passie voor hun werk. Vaak lopen ze aan tegen schrijnend en extreem geweld waar kinderen of jongeren bij betrokken zijn. Andere keren gaat het om armoede, (seksuele) uitbuiting, radicalisering en kindsoldaten. U kunt samen met Enjoy to Pay helpen om voor hen het verschil te maken.