Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Statuten

De Stichting Enjoy to Pay is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 24 april 2003. De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Driebergen-Rijsenburg.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming kan aan het einde van de periode plaatsvinden.

Het bestuur wordt gevormd door leden van de nationale politie en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden.