Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Visie

Onze visie is om de kans dat kinderen en jongeren als dader of slachtoffer in aanraking komen met georganiseerde misdaad of terrorisme te verkleinen. Dat doen wij vanuit onze visie dat iedereen gelijke kansen verdient, iedereen ertoe doet en iedereen erbij mag horen.

Met lef, passie, plezier en ondernemerschap:

  • Beschermen we tegen misbruik en verwaarlozing
  • Bieden we onderwijs en bij het volwassen worden kans op werk
  • Voorkomen we radicalisering en criminalisering door het bieden van alternatieven (vriendenlegioen)
  • Zorgen wij voor de slachtoffers van misdrijven en terrorisme