Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Enjoy to Pay

De financiële steun aan de projecten vindt zo direct mogelijk plaats. Heel veel politiemensen dragen per maand automatisch 1 euro van hun salaris af voor de projecten. Als iedere politie collega dat zou doen dat zouden we tussen de 60 en 65 duizend euro per maand beschikbaar hebben voor de projecten. Maar dat is (nog) niet het geval dus is er nog wat missie werk te verrichten. Door de korte lijnen blijft er niets aan de strijkstok hangen en alle projecten passen in het verlengde van de taak van de politie.


Meerdere keren hebben collega's ter plaatse de projecten waaraan kunnen bekijken waar zij een bijdrage aan hadden geleverd. Voor allen was dat een onvergetelijke ervaring die vaak diepe indruk achterliet.

De filosofie achter onze manier van helpen is dat elke euro die beschikbaar gesteld wordt voor de projecten ook daadwerkelijk en volledig bij het betreffende project terechtkomt. Het directe contact geeft ook een speciale band die bruggen slaat tussen verschillende culturen, religies en rassen. Ook bedrijven, instellingen en overheid kunnen bijdragen aan de projecten. Omdat er een strakke verbinding is met de nationale politie is dat verbonden aan een paar spelregels die we u graag uitleggen. 

Meer met Minder! U kunt uw gift overmaken op:

IBAN: NL64 INGB 000 794 2780

De fiscus heeft Stichting Enjoy to Pay erkend als ANBI-instelling. Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.