Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Bedrijven sponsoring

Enjoy to Pay is een onafhankelijke stichting, denktank en projectorganisatie volledig gericht op het verlenen van hulp aan hen die dat het hardst nodig hebben. De stichting draagt met lef, trots, passie en plezier bij aan het internationale imago van de politie en haar medewerkers. Enjoy to Pay fungeert als brug tussen het publiek, bedrijfsleven, de politie en de overheid, terwijl ze toch onafhankelijk blijft.

Op deze manier werken we met iedereen samen maar zijn altijd transparant over de spelregels waaronder we samenwerken. We laten ons graag sponsoren door bedrijven, instellingen en overheid. Heeft u vragen over de wijze waarop dan staan we u natuurlijk graag persoonlijk te woord.