Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Vriendenlegioen

Feit of fictie? Echte vriendschap als start voor de bouw van een Internationaal recovery Corps. Een vriendenlegioen. Van probleem tot parel. Van geradicaliseerde en gecriminaliseerde jongere tot helden van de wederopbouw. Simon Vuyk en John Tamerus geloven dat echte vriendschap het negatieve kan keren in het positieve. In Pakistan draaien de eerste pilots en worden de eerste trainingslocaties gebouwd. In Nederland wordt gesproken over twee pilots. Het project in Curaçao past in het concept. Er is overleg met grote sterke nationale en internationale partners. Een tegendraadse beweging die nu al niet meer te stuiten lijkt. 

Twee jaar geleden gaf Juliaan van Acker, Emeritus professor Radboud University Nijmegen een lezing op een school waar één van de terroristen die een bloedbad aanrichtte in de Bataclan in Parijs, toen leerling was. Gedurende zijn lezing kwam hij op een krankzinnig idee. Een school voor terroristen en criminelen.

Om zijn lezing goed voor te bereiden had hij vooraf de school bezocht en enkele leerkrachten geïnterviewd. De school bestond uit 95 procent allochtone leerlingen. Het waren voornamelijk jongens en meisjes die uit andere scholen wegens hun wangedrag waren verwijderd en die nergens anders nog welkom waren. In de school heerste een moedeloze sfeer. Juliaan van Acker kreeg niet de indruk dat de leerlingen een gedegen opleiding kregen waardoor hun toekomstperspectief enigszins zou verbeteren. De afdeling autotechniek bijvoorbeeld was gevestigd in een donkere kelder waar enkele oude autowrakken stonden. Het ontbrak gewoon aan het materiaal om hen moderne technieken aan te leren.  


Hoeveel van dit soort groepen bestaan er eigenlijk? Kansloze jongeren, ouderen, vluchtelingen of moderne dropouts. Ze horen er niet meer bij en doen er niet meer toe. Eenzaamheid, geen vrienden, verveling, veel negatieve feedback, gepest worden, onderpresteren en angst om te falen. Een rijke voedingsbodem voor radicalisering, terrorisme en criminaliteit. Juliaan van Acker deed tijdens zijn lezing een ’krankzinnig’ voorstel: Biedt deze groep een (militaire) opleiding! Het doel hiervan is dat zij na deze opleiding deelnemen aan een vredeskorps. 

De vrienden Simon Vuyk, criminoloog & misdaadschrijver en John Tamerus, hoofd buitenland bij de nationale politie geloven erin. Omdenken. Niet wegzakken in angst voor terrorisme, angst voor vluchtelingen, angst voor criminaliteit maar bouwen op talenten, bouwen op relaties, bouwen op een nieuw fundament van echte vriendschappen. 

Het vriendenlegioen als wapen in het voorkomen van radicalisering, daderschap en slachtofferschap. Een gewaagd avontuur om kansarme jongeren, dropouts en vluchtelingen een alternatief te bieden. Een vriendenlegioen dat meewerkt aan het herstel van de vrede en de opbouw van de landen waar ze, soms zelf of hun ouders, vandaan komen. Tijdens die bijna militaire opleiding worden ze getraind voor hun toekomstige taak en vak. Ze doen er kennis op om aan missies voor wederopbouw van hun eigen land mee te werken. Met trainingstechnieken afkomstig uit de wereld van outdoor en survival wordt jongeren geleerd te functioneren onder moeilijke omstandigheden. Nieuwe en innovatieve technieken en methodes voor wederopbouw worden verzameld en uitgeleerd op een manier die past bij het land of de omgeving waar de jongeren ingezet gaan worden.

Krankzinnig? Indien Europa zoiets zou organiseren zou de terrorist en de crimineel die zoveel leed veroorzaakt, nu een held en opbouwwerker zijn in Afghanistan, Pakistan, Syrië of Libië. In Pakistan wordt al druk gebouwd aan de eerste trainingslocaties. Als het daar lukt dan lukt het overal is het pleidooi van de beide pioniers. Het lijkt een concept dat geschreven is voor de wederopbouw van Colombia na afronding van het vredesproces met de terroristische organisatie de FARC. Kortom kansen genoeg.

Simon Vuyk gaf eerder in zijn boek Echte vriendschap een nieuwe betekenis aan vriendschap. Een positieve tegenhanger van sociale en maatschappelijke uitsluiting. Positieve criminologie. Echte vriendschap als start voor een nieuwe maatschappelijke discussie die leidt tot nieuwe helden in plaats van nieuwe dreigingen. Simon Vuyk maakt in 2017 een tour door de 12 provincies met het Theater van de Vriendschap. Op 1 oktober is de aftrap in Harlingen. De start van een veel groter plan. Echte vriendschap als start voor de bouw van een Internationaal Vriendenlegioen.

Van probleem tot parel. Van geradicaliseerde en gecriminaliseerde jongere tot helden van de wederopbouw. Er zijn al gesprekken gevoerd met potentiele partners als de nationale politie, de Europese Unie, het ministerie van buitenlandse zaken en het Leger des Heils. De fase van fictie zijn de beide vrienden al voorbij. Nieuwsgiering geworden?  Blijf de ontwikkelingen volgen op deze site.