Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

‘Ik doe er niet toe! Ik hoor er niet bij.‘ Hoeveel mensen hebben dit gevoel? Hoeveel van dit soort groepen bestaan er eigenlijk? Kansloze jongeren, ouderen, vluchtelingen of moderne dropouts. Ze horen er niet meer bij en doen er niet meer toe. Tenminste, dat denken ze. Eenzaamheid, geen vrienden, verveling, veel negatieve feedback, gepest worden, onderpresteren en angst om te falen. Een rijke voedingsbodem voor radicalisering, terrorisme en criminaliteit.

Het vriendenlegioen maakt korte metten met deze stelling. Het legioen biedt deze groep en iedereen die de guts heeft er bij te horen, een (bijna militaire) training! Het doel hiervan is dat de legionairs hierna deelnemen aan een vredeskorps. Omdenken! Niet wegzakken in angst voor terrorisme, angst voor vluchtelingen, angst voor criminaliteit maar bouwen op talenten, bouwen op relaties, bouwen op een nieuw fundament van echte vriendschappen.

Het vriendenlegioen als wapen in het voorkomen van radicalisering, daderschap en slachtofferschap. Een gewaagd avontuur om kansarme jongeren, dropouts en vluchtelingen een alternatief te bieden. Een vriendenlegioen dat meewerkt aan het herstel van de vrede en de opbouw dichtbij of ver weg.

Met trainingstechnieken afkomstig uit de wereld van outdoor en survival wordt jongeren geleerd te functioneren onder moeilijke omstandigheden. Nieuwe en innovatieve technieken en methodes voor wederopbouw worden verzameld en uitgeleerd op een manier die past bij het land of de omgeving waar de jongeren ingezet gaan worden. Creativiteit, kunst en muziek worden gestimuleerd. Geen focus op hun probleem maar focus op hun talent.

 Krankzinnig? Indien Europa zoiets zou organiseren zou de terrorist en de crimineel die zoveel leed veroorzaakt, nu een held en opbouwwerker zijn in Afghanistan, Pakistan, Syrië, Libië of ‘gewoon’ hier om de hoek van de straat. In Pakistan wordt al druk gebouwd aan de eerste trainingslocaties.

Het lijkt een concept dat geschreven is voor de wederopbouw van Colombia na afronding van het vredesproces met de terroristische organisatie de FARC. Het lijkt ook geschreven voor jongeren die gewoon op zoek zijn naar een nieuwe toekomst maar niet weten hoe te ontsnappen uit de vicieuze cirkel van moedeloosheid. Iedereen heeft talenten. Fysiek, mentaal, creatief, met je hoofd met je handen of anders.

Van probleem tot parel. Van geradicaliseerde en gecriminaliseerde jongere tot helden van de wederopbouw. De fase van fictie zijn we voorbij. Nieuwsgierig geworden?  De uitgangspunten van deze beweging zijn door stichting Enjoy to Pay overgenomen en worden gebruikt bij de projecten. Meer informatie over deze beweging. www.vriendenlegioen.nl

Het project de-radicalisering Pakistan en het optionele project Curaçao worden volgens de principes van het vriendenlegioen opgebouwd. 

Blijf de ontwikkelingen volgen op deze site.