Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Colombia

Colombia staat op de 17e plaats in de rangorde van criminele relaties van Nederland met andere landen. Het voorspelbare profiel van Colombia laat één allesoverheersend delict type zien (drugshandel), met een erg smal scala aan andere delicten. Als één van de bronlanden voor cocaïne, is dit het voornaamste criminaliteitsfenomeen. Dit houdt eveneens verband met de activiteiten van de narco-terroristische groepen als FARC en ELN. Het eerstvolgende delict na drugshandel in aantal is witwassen, gevolgd door geweld en intimidatie.

Colombia kan gezien worden als springplankland naar de regio. Vanuit Colombia kan de politie liaison officer een netwerk opbouwen in (opkomende) landen in Zuid-Amerika zoals Peru en Bolivia en de opsporingsbelangen van de Koninklijke Marechaussee en politie in die landen behartigen.

 

In de afgelopen jaren is gebleken dat het steunen van het project kinderdorp Hogar Monserrate een prachtig en zinvol project is waar veel kinderen door zijn geholpen. Daarnaast heeft het zichtbaar bijgedragen aan het netwerk van de politie liaison officer.

Bijzonderheden project 
Kinderdorp Hogar Monserrate in Colombia begon als een jongenshuis maar is intussen met steun van de stichting Enjoy to Pay politie collega’s uitgegroeid tot een kinderdorp waar ook een meisjeshuis is gebouwd.

Op dit moment verblijven er 38 kinderen waarvan 27 jongens en 11 meisjes.  Het kinderdorp kan gezien worden als een project dan (bijna) op eigen kracht kan voorbestaan. In deze laatste fase van zelfstandig worden wordt geprobeerd om het ‘self supporting’ te maken door kleine winstgevende initiatieven te ontplooien. Zo wordt er groenten en fruit verbouwd in eenvoudige kassen. Met steun van Enjoy to Pay is in 2016 aan de rand van het meer een kleine toko gebouwd en ingericht voor het verkopen van sap en daaraan gekoppeld de verhuur van kano's.  Facebook Hogar Monserate 


De meisjes uit het kinderdorp actief bij het schoonmaken van hun eigen slaapverblijf.