Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'


Curaçao

De voormalige Antillen staan in de top-10 in de rangorde van criminele relaties van Nederland met andere landen. De post wordt gezien als een verbinding tussen met name Nederland, Curaçao, Aruba, St Maarten en de zogeheten BES eilanden. De politie verbinding ambtenaar is cruciaal om alle internationale politie samenwerking met deze onafhankelijke landen en bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk goed te reguleren. Curaçao is de beste locatie om dit te doen ook vanwege de relatie met de VS. De belangrijkste problematieken betreffen: smokkel van grote partijen cocaïne, regio waar witwastrajecten georganiseerd worden en logistieke hub voor Noord-Amerika en Europa.

Op Curaçao is naast de politie liaison officer een groot aantal medewerkers van de politie en Koninklijke Marechaussee gestationeerd. Zij zijn onder andere werkzaam in respectievelijk het recherche samenwerkingsteam (RST) en de brigade van de KMar ter ondersteuning van de bestrijding van illegale grenspassage, mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten, de bestrijding van criminaliteit die samenhangt met de politietaken op luchthavens, de beveiliging van de burgerluchtvaart en het bestrijden van terrorisme.

Het steunen van dit project kan actief bijgedragen aan het netwerk van de liaison officer op deze nieuw post.

Voorbeeld bouw flessenhuis Nigeria

Bijzonderheden project
Alleen al op Curaçao leven ruim 25 duizend inwoners onder de armoedegrens. Met name jongeren vormen een kwetsbare groep. Ze maken hun school niet af, vinden geen werk en belanden snel tussen wal en schip met alle gevolgen van dien. Het afglijden naar (georganiseerde criminaliteit is binnen die kwetsbare groep eerder regel dan uitzondering). Voor deze groep jongeren is de assistentie van de politie verbindingsambtenaar een ambitieus project gestart. De bouw van een eerste  pilot ‘bottle round house’.  Een origineel en multi functioneel rond pand gebouwd van plastic flessen dat voor veel doeleinden gebruikt kan worden. Denk aan preventie knowledge center, werkplaats, meeting point, vakantiewoning etc. De doelgroep die hierbij betrokken wordt en toe geleid wordt naar werk betreft de drop out jongeren met een focus op tienermoeders. 

Ook hier het concept van het vriendenlegioen. Van probleem tot parel. Van jongeren uit een risicogroep tot helden van de wederopbouw. Wij geloven dat echte vriendschap het negatieve kan keren in het positieve. Ook hier een tegendraadse beweging die nu al niet meer te stuiten lijkt

Realisatie (6 maanden -afhankelijkheid totale financiering-)
Als er ja gezegd wordt tegen dit project dan kan het binnen ongeveer 6 maanden gerealiseerd worden. De lokale brigade Koninklijke Marechaussee heeft toegezegd te willen helpen bij een deel van de fondswerving voor dit project. De lokale overheid wil mogelijk zelfs land ter beschikking stellen voor dit project en de lokale unversiteit wil met kennis bijdragen. De lokale assistent van de liaison wil verantwoordelijk zijn voor de realisatie en exploitatie van dit round house bottle house.De projectkosten worden geraamd op ongeveer € 19.000,--.