Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Oekraïne

Oekraïne staat 56 op de ranglijst van criminele relaties van Nederland met andere landen. Dat lijkt niet hoog maar we weten allemaal dat we het land sinds 17 juli 2017 op een heel andere manier hebben leren kennen door de tragedie van vlucht MH-17. Veel Nederlandse politiemensen raakten betrokken bij het zoeken, identificeren en terugbrengen van de slachtoffers van deze ramp. Veel Nederlandse politiemensen waren en zijn daarna betrokken bij de het onderzoek naar de oorzaak van deze ramp.

Dat zorgt voor een bijzondere relatie tussen de politie Nederland en Oekraïne. Zoals bekend is er in de Oekraïne veel onrust en zelfs oorlog in het oosten van het land. Deze onstabiele situatie heeft ook impact op de collega’s van de nationale politie van de OekraïneNaast de gewone taken, zoals wij deze kennen (toezicht en opsporing) worden zij ook ingezet voor handhaven van de soevereiniteit van het land. Collega’s worden hiervoor ook naar het oosten gezonden om, in feite, mee te strijden in de ‘oorlog’. Hierbij vallen ook slachtoffers, (zwaar) gewonden en zelfs doden. Dit heeft gevolgen voor de familie, het gezin en dus kinderen.

2014 Oekraïne. Drie politiemensen komen om tijdens schietpartij

2014 Oekraïne. Drie politiemensen komen om tijdens schietpartij

Ook als gevolg van het geweld komen kinderen van collega’s alleen te staan. Ook komt het voor dat de moeder niet meer in het gezin is en de vader door verwondingen gehandicapt voor het leven is.Voor deze kinderen vragen de collega’s van de politie van Oekraïne aandacht en vragen concreet om geld om de situatie voor deze kinderen te verbeteren of hen tijdelijke of een moment te ondersteunen. Deze steun is zeer specifiek per kind / gezin en afhankelijk van de behoefte.

De borging om het gegeven geld ook te laten toekomen aan de hiervoor aangeduide kinderen is georganiseerd door de vakorganisatie en de daarbij betrokken de collega’s in de Oekraïne. Zij hebben een soort stichting / organisatie voor dit doel en van daaruit steunen zij met hulpmiddelen (kleding, schoolattributen, gezondheidszorg, en soms ontspanning door de kinderen een korte uitstap naar andere omgeving te laten maken.

Stichting Enjoy to Pay heeft de (wees) kinderen gesteund met een bedrag van 14.000 euro.