Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Pakistan

Nederland heeft sinds kort de sterkste criminele banden met Pakistan in die regio. De harde cijfers over internationale politiesamenwerking geven aan dat Nederland komende jaren veel moet investeren in de samenwerking met Pakistan. De operationele samenwerking en informatie-uitwisseling met Pakistan is niet altijd even makkelijk vanwege de verschillende manier waarop we naar mensenrechten en bijvoorbeeld de doodstraf kijken. De groeiende economische positie van Pakistan, de opkomende relatie met China heeft ook effect op criminele stromen van illegale goederen, personen en geld. Onderwerpen als terrorisme, drugs, mensenhandel-mensensmokkel en witwassen raken steeds vaker aan het land Pakistan.


Met een bevolking van 180 miljoen inwoners, veel etnische conflicten, een enorm probleem met armoede, werkeloosheid, analfabetisme terrorisme en radicalisering is Pakistan één van de brandhaarden in de wereld. In dit land runt een ex-collega van de politie Amsterdam al jaren aan diverse projecten op gebied van educatie, noodhulp en nu een nieuw initiatief dat radicalisering en criminalisering moet voorkomen. 

Met als thuishaven een tweetal Knowledge Centers worden kinderen en jongeren bewust gemaakt van de mooie kanten van hun volk, land, cultuur en natuur. Daarnaast leren ze als komende generatie hun talenten te herkennen en gebruiken. Geen rekrutering en radicalisering maar bouwen aan een nieuwe generatie als recovery corps in eigen land. 

Feitelijk gaat het om een doelgroep die vaak het gevoel heeft er niet meer toe te doen en er niet meer bij te horen. Ik doe er niet toe. Ik hoor er niet bij. Begrippen die wij omdraaien.Positieve criminologie, zogenaamde ‘Soft Power Tactics’ en een holistische benadering van het project zijn leidende principes. Daarnaast sluiten we zoveel als mogelijk aan bij bestaande initiatieven en bestaande faciliteiten en organisaties.  Daarmee omarmen we het concept van het vriendenlegioen voor dit project.  

De strategie die we volgen valt uiteen in vier pilaren waar we te allen tijde op door bouwen. Ieder traject met een lid van het vriendenlegioen wordt gezien als uniek en qua aanpak ook altijd maatwerk. De vier pilaren waarop we bouwen zijn:

1. Werving & intake
2. Training
3. Begeleiding
4. Inzet

Lees meer over het project de-radicalisering

Lees meer over het project fairtrade - job training & job creation