Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Fases de-radicalisering

Doelgroep

Het voorkomen van dader en slachtofferschap geeft een belangrijke focus aan wat we doen. Het vriendenlegioen biedt een alternatief op drie terreinen:

(1)  Hij vindt er vriendschappen, hij bouwt er zijn netwerk op en hij leeft in solidariteit met zijn groepsgenoten;
(2)  Hij vindt er praktische voordelen, zoals mogelijkheden en kansen die hij nergens anders krijgt, het gebruik van faciliteiten, voertuigen, dieren en andere materiële voordelen;
(3)  Hij levert een bijdrage aan de strijd voor zijn idealen.

Gedurende de trainingen en missies ontstaan er nieuwe bindingen met mensen die hem van geweld, crimineel handelen en extremisme afhouden. Hij polijst zijn talenten en wordt gewild op de arbeidsmarkt. Rolmodellen binnen het internationale netwerk van het vriendenlegioen overtuigen hem van een tolerante en sociaal aanvaardbare levenshouding met een missie.

Werkwijze

Feitelijk gaat het om een doelgroep die vaak het gevoel heeft er niet meer toe te doen en er niet meer bij te horen. Ik doe er niet toe. Ik hoor er niet bij. Begrippen die wij omdraaien.Positieve criminologie, zogenaamde ‘Soft Power Tactics’ en een holistische benadering van het project zijn leidende principes. Daarnaast sluiten we zoveel als mogelijk aan bij bestaande initiatieven en bestaande faciliteiten en organisaties.  Daarmee is het vriendenlegioen veel meer een beweging dat een organisatie. 

De strategie die we volgen valt uiteen in vier pilaren waar we te allen tijde op door bouwen. Ieder traject met een lid van het vriendenlegioen wordt gezien als uniek en qua aanpak ook altijd maatwerk. De vier pilaren waarop we bouwen zijn:

1. Werving & intake (samenwerking met lokale politie - scholen en Imam's)
2. Training (op basis van 'outdoor' tactieken en methodieken)
3. Begeleiding (gebaseerd op concept vriendenlegioen)
4. Inzet (gebaseerd op concept vriendenlegioen)

Deze vier pilaren  of fases werken we hieronder summier uit.

1. Werving & Intake

Bij onze primaire doelgroep gaat het om jongeren die de aansluiting missen met de maatschappij en dreigen uit te vallen en zich niet meer willen of kunnen verbinden met de samenleving waarin zij leven. Zij voelen zich buitengesloten (gediscrimineerd of gestigmatiseerd) en ontwikkelen gevoelens van waardeloosheid. Dit kan gemakkelijk leiden tot criminaliteit, vandalisme, werkeloosheid, radicalisering, vervreemding, verslaving of depressie

Deze jongeren laten zich niet altijd gemakkelijk vinden en zoeken niet altijd hulp. Dat betekend niet dat zij geen verandering willen. Onzichtbaar voor hun omgeving verlangen ze vaak naar erkenning oprechte betrokkenheid, waardigheid, perspectief en succes ervaringen.

De werving gebeurd op basis van bestaande structuren en netwerken die in de pilot beschikbaar zijn bij lokale politie, scholen en Imam's.. Bij de intake wordt zo mogelijk een profielanalyse en competentieprofiel gemaakt van de kandidaat legionair. Dit primair om zijn sterke punten te ontdekken en daarop door te bouwen. Naast het intake gesprek kunnen instrumenten zoals bijvoorbeeld de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) hierbij helpen. De intake kent minimaal twee adviezen als resultaat:

- Individueel advies
- Groepsadvies 

2. Training

Bij de training gaat het om zowel individuele training als groepstraining. Ook hier geldt dat een lid van het vriendenlegioen wordt gezien als uniek en qua training ook altijd maatwerk. Elementen die in de training aangeboden worden zijn:

-       Cognitieve training
-       Cultuur en geloofstraining
-       Fysieke training (outdoor – survival ikv toekomstige inzet)
-       Specifieke training op basis van persoonlijke skills (bouwen / rescue etc)
-       Mentale training (problem dealing / positiv thinking / life planning / dealing with others)
-       Vriendschapstraining (Code of Honor Vriendenlegioen)

3. Begeleiding

Bij begeleiding wordt uitgegaan van principes als coaching en mentoring. Ook hier geldt dat een lid van het vriendenlegioen wordt gezien als uniek en qua coaching / mentoring ook altijd maatwerk. Elementen die in de begeleiding aangeboden worden zijn:

-       Financiële begeleiding
-       Medische/ psychische begeleiding
-       Onderwijs/ opleiding begeleiding
-       Huisvesting begeleiding
-       Werk begeleiding

4. Inzet

Bij inzet wordt uitgegaan dat hun werk, hun opleiding of hun persoonlijke of groepsmissies prikkelend moeten zijn en dat die in lijn liggen met de kwaliteiten van de individu en de groep. Daarnaast moeten inzetten altijd in lijn liggen met de visie en missie van het vrienden legioen.

De legionair van het vriendenlegioen is dan getraind en opgeleid om mee te doen aan missies voor vrede en wederopbouw van eigen leven, eigen wijk, stad, land of ver weg in de vreemde. Elk talent telt en ze zijn getraind om het beste uit zichzelf te halen en het beste te geven aan de wereld om hun heen