Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Pakistan beroepstraining, job-creation, fairtrade

Dit project is een aanvulling op het reeds draaiende preventie radicalisering en criminalisering project in Kallar Kahar, Pakistan. Het poject richt zich feitelijk op de laatste fases van de-radicalisering en re-integratie in de samenleving. Hiervoor worden concepten als fair trade, beroepstraining en job creation uitgeleerd en in de praktijk gebracht. 

De principes van het vriendenlegioen zijn in dit project omarmt en bieden kinderen en jongeren een alternatief op drie terreinen:

(1)  Hij vindt er nieuwe vriendschappen, hij bouwt er zijn netwerk op en hij leeft in solidariteit met zijn groepsgenoten;  
(2)  Hij vindt er praktische voordelen, zoals mogelijkheden en kansen die hij nergens anders krijgt, het gebruik van faciliteiten, voertuigen, dieren en andere materiële voordelen;
(3) 
Hij krijgt een doel en levert een bijdrage aan de strijd voor zijn idealen.

Het proces van de-radicalisering valt uiteen in vier fases.
1. Werving en intake; (samenwerking met lokale politie - scholen - Imam's)
2. Training; (gebaseerd op outdoor tactieken / methodieken)
3. Begeleiding; (gebaseerd op concept vriendenlegioen)
4. Inzet. (gebaseerd op concept vriendenlegioen)
Dit project richt zich op de laatste twee fases van de-radicalisering waarbij jongeren door beroepstraining, job creation en fair trade begeleid worden naar een nieuwe toekomst. Lees meer over het inhoudelijke programma  de-radicalisering en volg deze link....

Juist in de provincie Khyber Pakhtunwa en Punjab waar radicalisering snel toeneemt is het de wens om dit beroepstraining, job creation en fair trad project uit te breiden te professionaliseren met een lokale borging in de samenleving en de hulp van externe partners.

Het project richt zich op het voorkomen van radicalisering en is gericht op kwetsbare doelgroepen binnen de Pakistaanse samenleving in de provincie Punjab. Een provincie waarvan bekend is dat radicalisering onder jongeren snel toeneemt. Het gaat om het doorbouwen en professionelere van bestaande initiatieven.

Het eerste Fairtrade & Job creation Knowledge Center gebouwd in de problematische provincie Khyber Pakhtunwa. De provincie die grenst aan de tribale gebieden tussen Pakistan en Afghanistan. Een gebied dat bekend staat om zijn extreem gewelddadige aanslagen zoals recentelijk de aanslagen op een school en universiteit waar respectievelijk ruim honderd en enkele tientallen kinderen en jongeren bij omkwamen. Met dit Fairtrade center bestaat een samenwerkingsverband om kennis uit te leren en te ontwikkelen. 

Het geheel is eigendom van Asif Khan, een ex-collega van politie Amsterdam en hij wil dit gebouw en het gebied ter beschikking stellen voor dit doel. 

                                                Bouw fase 1 Fairtrade Knowledge Center Kalar Kahar, Punjab Province Pakistan

De kosten van dit project zijn begroot op € 20.000,--. Stichting Enjoy to Pay heeft dit project in 2016 gesteund met €10.000,-- . In november 2017 is de opening van dit Fairtrade en Job creation Knowledge Center gepland.