Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Rusland

Mission Possible is een project en organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen-jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals gezinspatrouilles, opvangtehuizen, rehabilitatie centra. Alles is er opgericht kind en ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt dat niet dan wordt een vervangend gezin gezocht.

Enjoy to Pay heeft een aantal projecten van Mission Possible gesteund. het ging daarbij als voorbeeld om het uitdelen van voedsel en kleren aan de straatkinderen en zwerfjongeren. Onderdeel van Mission Possible is de hulp aan een kindertehuis voor kansloze kinderen net buiten de stad en een boerderij waar jong volwassenen kunnen rehabiliteren.