Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

Nieuwe projecten

Enjoy to Pay profileert zich nadrukkelijker dan voorheen als een nationale politie-initiatief. Door de verbinding te maken tussen de formele politietaken in de landen waar de projecten geïnitieerd worden, ontstaat er ook een strategisch belang voor de Nederlandse politie om de stichting te faciliteren in het bereiken van haar doelstellingen. Dit betekent ook dat de stichting uitsluitend projecten zal ondersteunen in landen waar een vertegenwoordiger van de nationale politie aanwezig is. Omdat de nationale politie een gezamenlijk netwerk van verbindingsambtenaren (liaison officers) heeft met de Koninklijke Marechaussee en de Belgische politie kan dat in de praktijk iets breder zijn. 

Ook kan het gaan om landen waar de nationale politie meedoet aan zogenaamde politie vredes missies zoals in Afghanistan of Mali, Somalië of Soedan. Nieuwe projecten worden in alle gevallen door politiemensen aangedragen en als ze aan de criteria voldoen op de website geplaatst. Vanaf dat moment wordt bekeken of en wanneer zo'n project gedraaid kan worden en of er voldoende financiële middelen voor zijn. 

Ieder project kent één of meerdere enthousiaste projectleider(s) die mede verantwoordelijk zijn voor zowel de fondswerving als het uitvoeren van het project.